حفظ دامنه کامل حرکات مفصلی و قدرت مناسب عضلانی

بدین منظور باید دو دسته فعالیت مختلف انجام داد:

1- انجام تمرینات کششی و تقویتی عضلات ران جهت آماده‌سازی استمپ برای دریافت پروتز و استفاده هرچه بهتر از آن

2 – اجتناب از انجام وضعیتهای نادرست طی فعالیت های روزانه به منظور پیشگیری از ایجاد کانترکچرهای مفصلی(این مطلب  رابصورت کامل در قسمت بایدها و نبایدها بخوانید.)

انجام تمرینات کششی

درابتدا به چند نکته در مورد نحوه صحیح انجام تمرینات کششی توجه کنید:

یک تمرین کششی خوب، در حد تحمل عضلانی اندام می‌باشد و در صورتی که ایجاد ناراحتی مختصری نماید باید پس از اتمام تمرین کششی، مرتفع شود.

مدت زمان انجام هر تمرین کششی 30 ثانیه بوده وباید تا 10بار تکرار شود.

تمرینات مربوطه را باید بصورت  روزانه و در هر روز حداقل 3 مرتبه تکرار نمود.

  1. کشش عضله چهار سر ران

الف. به وضعیت طاقباز بخوابید، در حالیکه زانو ولگن اندام سالمتان کاملا” کشیده می باشند  و مفصل ران سمت مبتلا خمیده می باشد، دستهایتان را مطابق شکل روی زانو حلقه نموده و به سمت پایین فشار دهید.

ب. بر روی شکم خوابیده، در حالیکه مفاصل زانو و لران پای سالمتان در وضعیت کاملا مستقیم وکشیده قرار دارند، بدون بلند کردن مفصل ران سمت مبتلا از زمین، مطابق شکل، زانویتان را تاحد امکان خم کنید.

بیشتر بخوانید
پروتز پا کلینیک ارتوپدی فنی برتر
[lightgallery images=”7484″]

2.کشش عضلات همسترینگ (عضلات پشتی ران)

الف. بصورت طاقباز بخوابید درحالیکه مفاصل زانو و ران اندام سالمتان کاملا” مستقیم و کشیده هستند.

ب. بدون بلند کردن مفصل ران سمت مبتلا از زمین و با اجتناب از خم شدن زانو، پایتان را مطابق شکل بالا تا زاویه90 درجه بالا بیاورید. [lightgallery images=”7485″]

3. تمرین کششی جهت راست کردن زانو

الف. بر روی شکم خوابیده و یک حوله تا شده در زیر انتهای تحتانی عضو باقیمانده قرار دهید.

ب. با فشار دادن انتهای استمپتان بر روی حوله، زانویتان را راست کنید. [lightgallery images=”7486″]

 

4.تمرین کششی جهت خم کردن زانو

الف‌. بصورت طاقباز بخوابید درحالیکه مفاصل زانو و ران اندام سالمتان کاملا” مستقیم و کشیده هستند، یک حوله تا شده و یا یک توپ کم باد زیر انتهای استمپتان قرار داده و انتهای استمپتان را برروی آن فشار داده و بدین صورت زانویتان راخم کنید.

ب‌. روی شکمتان بخوابید درحالیکه مفاصل زانو وران اندام سالمتان کاملا” مستقیم وکشیده هستند، بدون جداکردن مفصل ران اندام مبتلا، مطابق شکل بالا، زانویتان را خم کنید.[lightgallery images=”7487″]

 

5.  تمرین پل زدن جهت کشش عضلات راست کننده مفصل ران اندام سالم

الف. به‌صورت طاقباز بخوابید و دستهایتان را کاملا” کشیده در کنار بدنتان قرار‌دهید.

بیشتر بخوانید
اطلاعاتی در مورد ارتوپد فنی

ب. زانوی پای سالمتان را خم کرده و کف دستها و کف پای سالمتان را روی زمین قراردهید.

ج. با فشار روی کف پا و‌کف دست‌ها سعی‌کنید تنه و مفاصل رانتان را از زمین کنید.[lightgallery images=”7488″]

 

6. تمرین تحمل وزن روی انتهای استمپ

الف. بین میله‌های پارالل بایستید و دو دستتان را به میله‌های طرفی بگیرید.

ب. یک چهار‌پایه کوچک با رویه نرم زیراستمپتان قرار دهید. دقت کنید که ارتفاع چهارپایه به اندازه ای باشد که تعادل مفاصل رانتان برقرار باشد.

ج. وزنتان رابصورت نصف،نصف بین هردو پایتان تقسیم کنید.

د. کم‌کم سعی کنید که از دستهایتان کمتر کمک بگیرید، ابتدا با کمک یک دست ودرنهایت بدون کمک دستها بایستید.

این تمرین جهت افزایش تعادل بدن و بالا بردن توان تحمل بافت انتهای استمپ جهت دریافت پروتز بسیار سودمند می‌باشد.[lightgallery images=”7489″]