*پای دیابتی ،یکی از مهمترین عوارض دیابت می باشد. به طور کلی اگر پای ما صدمه ببیند یا عفونتی به وجود بیاید، درد برای ما یک هشدار است . در دیابت به دلیل صدمه به اعصاب محیطی درد کمتری در پاها احساس می شود به عبارتی افراد دیابتی ممکن است درد ناشی از یک بریدگی کوچک یا سوختگی یا وارد شدن اشیا نوک تیز به انگشتان یا پا را احساس نکنند.از طرفی به دلیل سخت و تنگ شدن دیواره عروق در دیابت، حجم خون کمتری به سمت پاها هدایت میشود و از نشانه های اختلال در خونرسانی پا سرد شدن، رنگ پریدگی وکبود شدن انگشتان پا است.دراین بیماران به دلیل درگیری عروق و اعصاب حتی زخم های کوچک هم باید مهم تلقی شوند زیراکه یک بریدگی یا زخم درمان نشده ممکن است عفونت کرده و می تواند باعث سیاه شدن پا  و درنهایت قطع اندام شود.

*لذا محافظت از پای دیابتی جهت پیشگیری از ایجاد زخم و یا تغییر شکل های مفصلی ناشی از شکستگی های مکرر پاتولوژیک دیابتی یکی از مهمترین اصول اولیه مراقبتی جهت تامین سلامت بیماران دیابتی است.

*خدمات دیابتی مرکز ارتوپدی فنی برتر برای بیماران نورولوژیکی نظیر بیماران دیابتی شامل موارد زیر است:

*مشاوره بهداشتی مراقبتی از پای دیابتی

*جوراب دیابتی

*انواع کفی های پیشگیری و انطباقی دیابتی

*انواع کفش های پیشگیری از زخم زنانه و مردانه

*صندل رو فرشی

*انواع کفش های مخصوص توانبخشی زخم دیابت

*کفش های انطباقی با تورم متغیر و بیش از اندازه دیابتی

*طراحی و ساخت اسپیلنت  مخصوص تغییر شکل های مفصلی دیابتی معروف به پای شارکو

*انواع فیلرهای انگشتان و سرپنجه

*انواع پروتزهای دیابتی با استفاده از لاینرهای سیلیکونی