دیابت یک اختلال متابولیک در بدن است در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین نمی تواندعملکرد طبیعی خود را داشته باشد.
* اثرات دیابت بر پاها:
مختل شدن خونرسانی به پاها
– تنگ و سخت شدن دیواره عروق
– فقدان حس درد، سرما، گرما و فشار
– تخریب اعصاب محیطی
□علائم و نشانه های پای دیابتی:
– خشک شدن و ترک خوردگی پوست
– سرد شدن، رنگ پریدگی و کبودی انگشتان
– فقدان یا کاهش حس درد، سرما و گرما
– تورم، قرمزی و گرم شدن پاها
– تغییر شکل پا مثل انگشت چکشی، بونیون و کاهش طول قوسی پا
– تشکیل پینه یا میخچه
– کاهش تعادل و رنگش
– تاول، زخم و جراحت
– عفونت دیابتی
– آرترئیت شارکوت
* پیشگیری و مراقبت از پاها در بیماران دیابتی:
۱– روزانه پاهای خود را معاینه کنید
۲- قبل از شستشوی پاها دمای آب را با آرنج خود چک کنید
۳- پا برهنه راه نروید
۴- در تاریکی راه نروید، تا خطر برخورد پاها به خصوص شست پا به وسایل کاهش یابد
۵- هر روز پوست پاها به استثنای لای انگشتان را با لوسیون نرم کننده یا روغن چرب کنید
۶- برای درمان هر گونه زخم یا تورم به پزشک مراجعه کنید.
۷- برای محافظت پا از فشار کفش و کنترل دمای پا، جوراب دیابتی بپوشید
۸- جهت تعیین نقاط مستعد فشار و ایجاد زخم، از اسکن کف پا بهره بگیرید.
۹- با استفاده از کفش های دیابتی و کفی مناسب از ایجاد تاول و زخم اجتناب کنید .
– از پوشیدن کفش تنگ اجتناب کنید.
– قبل از پوشیدن کفش آنرا بتکانید.
-پای خود را نزدیک وسایل حرارتی مانند بخاری، فر و سشوار قرار ندهید .

[lightgallery images=”7868,7869″]

*Diabetic foot is one of the most important complications of diabetes. In general, if our feet hurt or infection to occur, pain is a warning for us.

*In diabetes due to damage to the peripheral nerves in the legs felt less pain

*In other words, people with diabetes may be caused by a small incision pain or burning or sharp objects into the toes or feet do not feel.

*And due to the hardening and narrowing of the vessel wall diabetes, lower blood volume is directed to the legs and feet symptoms in cold blood, pallor livid the toes.

*In these patients, blood vessels and nerves due to the conflict must be important even small wounds

*Because a cut or wound infection untreated and can be blackened feet and ultimately amputation.

*Therefore, the protection of diabetic foot ulcers to prevent or joint deformations caused by frequent pathological fractures Diabetes is one of the most basic principles of providing health care for diabetics.

*

*Diabetic superior technical service center for neurological disorders such as diabetes, orthopedic includes the following:

*

*Diabetic foot care health consultation

*Diabetic socks

*Types of insoles for prevention and coping with diabetes

*Types of ulcer prevention shoes for men and women

*Sandals slippers

*Rehabilitation of shoes for diabetic wound

*Adaptive variable inflation and excessive diabetic shoes

*Splint for detailed design and construction deformations known as diabetic Charcot foot

*Types of fillers fingers and tip paw

*Prosthetics types of diabetes using silicone liners