پای شارکوت :

یک سندرم التهابی است و سبب تغییر در استخوانها ، مفاصل ، بافتهای نرم پا و قوزک پا می شود که در مرحلۀ اولیه با التهاب همراه است و غالباً در بیماران دیابتی و کسانی که به نوروپاتی مبتلا هستند، مشاهده می شود .  مفاصل شارکو باید در مراحل اولیه بی‌حرکت شوند تا از تخریب بیشتر استخوان جلوگیری شود.

درمان ارتوزی: اسپیلنت شارکو

نحوه ی ساخت: براساس قالب اختصاصی بیمار و با کنترل وضعیت واروس مچ پا

مدت استفاده: ۲تا۴ماه در تمام زمان های ایستادن و راه رفتن
[lightgallery images=”7715″]