عارضه دست چنبری چیست ؟

کلاب هند چیست ؟

دست چنبری نوعی تغییر شکل مادرزادی اندام فوقانی است. در بیماری دست چنبری یکی از استخوان های ساعد بطور مادرزادی وجود ندارند و این موجب انحراف مچ دست بچه به طرف بدون استخوان می شود.

کلاب هند می تواند همراه با دیگر مشکلات مادرزادی بوده و موجب اختلالات شدید در کارآیی اندام فوقانی شود.

دست چنبری

دختربچه ۴٠روزه- مبتلا به رادیال کلاب هند(radial club hand)یا دیسپلازی رادیال یاradial longitudinal deficiency-عارضه مادرزادی-منجر به کوتاه شدن ساعد و انحراف مچ به سمت داخل….
گاهی همراه با اختلالات دیگری در مفاصل بالاتر نظیر شانه نیز هست و معمولا با فقدان شست همراه است نیاز به جراحی اصلاحی انحراف جانبی
مچ دارد.

درمان ارتوزی کلاب هند

اسپیلنت کوکاپ بلند دست جهت اعمال حداکثر اصلاح مقدور تا زمان جراحی جهت کسب نتیجه بهتر . 

دست چنبری

خدمات کلینیک ارتوز-پروتز برتر

بیشتر بخوانید
توانبخشی و کاردرمانی پروتز پا